Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Botelco BV, gevestigd te Rotterdam

1.        Algemeen
1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Botelco BV en op iedere tussen Botelco BV en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Botelco.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2       Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Botelco BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Botelco BV erkend.
1.4       Botelco BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.         Levering
2.1       Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2       Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3.         Voorraad
3.1       Een artikel dat heel populair is, kan nog beschikbaar zijn toen u het in uw winkelwagentje plaatste, maar het uitverkocht zijn op het moment dat u afrekende. Een product wordt pas voor u gereserveerd als u uw bestelling heeft afgerond.
3.2       Alle op de internetsite genoemde voorraad zijn indicatief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan voorraad status van Botelco BV.

4.         Prijzen
4.1       Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2       Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3       Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 21% BTW.

5.         Gegevensbeheer
5.1       Indien u een bestelling plaatst bij Botelco BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Botelco BV. Botelco BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2       Botelco BVrespecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3       Botelco BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.         Aanbiedingen
6.1       Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2       Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Botelco BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3       Mondelinge toezeggingen verbinden Botelco BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4       Aanbiedingen van Botelco BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5       Botelco BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.         Overeenkomst
7.1       Een overeenkomst tussen Botelco BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Botelco BV op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2       Botelco BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.         Afbeeldingen en specificaties
8.1       Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Botelco BV gelden slechts bij aanleiding zijn tot schadeverdoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.         Aansprakelijkheid
9.1       Botelco BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd
aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

 

Versie geldig vanaf 14-7-2014

Download hier de algemene voorwaarden